BEEPEE4U  

להורדת הקובץ לחץ כאן
לאחר ההורדה יש לפתוח את הקובץ וללחוץ על SETUP

אם כבר התקנתם את התוכנה יש ללחוץ על "התחל" >> כל התכניות >> BEEPEE
 

E-mail : Cobramagicint@gmail.com          Phone number: +972-50-6899975
בניית אתרים
בניית אתרים